Cenovnik

STANDARDNI CENOVNIK AKS EXPRESS KURIR-A U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU (danas za sutra)

Masa u kg.Cena u dinarimaPDV 20%Cena sa PDV-om
Do 0.5 kg266,6753,33320,00
preko 0.5kg do1 kg316,6763,33380,00
preko 1kg do 2 kg358,3371,67430,00
preko 2kg do 5 kg475,0095,00570,00
preko 5kg do 10 kg641,67128,33770,00
preko 10kg do 15 kg791,67158,33950,00
preko 15kg do 20 kg866,67173,331.040,00
preko 20kg do 30 kg1.000,00200,001.200,00
preko 30kg do 50 kg1.308,33261,671.570,00

Svaki naredni kilogram preko 50 kg do 1.000 kg je 30,00 dinara sa PDV-om.

Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja – cena 800,00 dinara sa PDV-om u koju se ne uračunava cena po masi.

U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%

Cenovnik usluga za nestandardne pošiljke

Auto programCena u dinarimaPDV 20%Cena sa PDV-om
Hauba1.416,66283,331.700,00
Branik1.050,00210,001.260,00
Krilo750,00150,00900,00
Prag600,00120,00720,00
Vrata1.150,00230,001.380,00
Polustranica5.000,001.000,006.000,00
Krov5.000,001.000,006.000,00
Putnička guma333,3366,67400,00
Poluteretna guma700,00140,00840,00
Teretna guma950,00190,001.140,00
Velika teretna guma-traktorska2.200,00440,002.640,00
Putnička guma sa felnom416,6783,33500,00
Poluteretna guma sa felnom800,00160,00960,00
Teretna guma sa felnom1.450,00290,001.740,00
Velika teretna guma sa felnom2.000,00400,002.400,00
Menjač manji2.000,00400,002.400,00
Automatski menjač veći4.000,00800,004.800,00
Motor-auto4.000,00800,004.800,00
Ostalo


Bicikl1.250,00250,001.500,00
Skuter/ manji Motocikl5.000,001.000,006.000,00
Veći Motocikl7.500,001.500,009.000,00
Televizor700,00140,00840,00
Bačva 209 l3.000,00600,003.600,00
Euro paleta6.000,001.200,007.200,00

Dodatna cena na poštarinu po masi i nestandardne pošiljke:

*Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu  po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 100,00RSD sa PDV-om;

*Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;

*Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga,  naplaćuje se 0,95% od otkupnog iznosa, a minimalno 113,00 dinara sa PDV-om.

* vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 113,00 dinara sa PDV-om;

* Plaćeni odgovor 113,00 dinara sa PDV-om;

* Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 113,00 dinara sa PDV-om;

* Dostava se vrši dva puta. Drugi pokušaj je uračunat u cenu usluge.

* Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 30,00 dinara sa PDV-om po radnom danu;

* Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date za standardne pošiljke (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (transportnim trakama), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se dopunska poštarina od 1.000,00 dinara sa PDV-om.

* Za pošiljke velikih zapremina primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kilogramima.

U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%

Ostale usluge:

* elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 15,00 dinara sa PDV-om.

Šabac, 01.11.2021.godine.