Cenovnik

STANDARDNI CENOVNIK AKS EXPRESS KURIR-A U UNUTRAŠNJEM POŠTANSKOM SAOBRAĆAJU (danas za sutra)

Masa u kg.Cena u dinarimaPDV 20%Cena sa PDV-om
Do 0.5 kg345,8369,17415,00
preko 0.5kg do1 kg400,0080,00480,00
preko 1kg do 2 kg483,3396,67580,00
preko 2kg do 5 kg641,67128,33770,00
preko 5kg do 10 kg816,67163,33980,00
preko 10kg do 15 kg1.041,67208,331.250,00
preko 15kg do 20 kg1.166,67233,331.400,00
preko 20kg do 30 kg1.333,33266,671.600,00
preko 30kg do 50 kg2.000,00400,002.400,00

Za svaki naredni kilogram za pošiljku mase preko 50 kg do 1.000 kg na cenu po masi dodaje se 43,00 dinara sa PDV-om.

Pošiljka sa definisanim vremenom uručenja(tenderska dokumentacija)– cena 1.200,00 dinara sa PDV-om u koju se ne uračunava cena po masi.

U gore navedene cene uračunat je dodatak na gorivo od 10%

Cenovnik usluga za nestandardne pošiljke

Auto programCena u dinarimaPDV 20%Cena sa PDV-om
Hauba1.833,33366,672.200,00
Branik1.466,67293,331.760,00
Krilo1.150,00230,001.380,00
Prag958,33191,671.150,00
Vrata1.466,67293,331.760,00
Polustranica6.875,001.375,008.250,00
Krov6.875,001.375,008.250,00
Putnička guma416,6783,33500,00
Poluteretna guma833,33166,671.000,00
Teretna guma1.333,33266,671.600,00
Velika teretna guma-traktorska2.750,00550,003.300,00
Putnička guma sa felnom541,67108,33650,00
Poluteretna guma sa felnom1.150,00230,001.380,00
Teretna guma sa felnom2.916,67583,333.500,00
Velika teretna guma sa felnom3.750,00750,004.500,00
Menjač manji2.916,67583,333.500,00
Automatski menjač veći5.833,331.166,677.000,00
Motor-auto5.833,331.166,677.000,00
Ostalo


Bicikl1.750,00350,002.100,00
Skuter/ manji Motocikl7.083,331.416,678.500,00
Veći Motocikl10.000,002.000,0012.000,00
Televizor1.000,00200,001.200,00
Bačva 209 l4.166,67833,335.000,00
Euro paleta7.916,671.583,339.500,00

Dodatna cena na poštarinu po masi i nestandardne pošiljke:

* Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu  po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 180,00RSD sa PDV-om; – Ovaj vid usluge radimo isključivo na upit.

* Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 0,2% od naznačenog iznosa otkupnine;

* Za otkupne pošiljke za koje se vrši naplata otkupnih iznosa i uplata na tekući račun Korisnika usluga,  naplaćuje se 1% od otkupnog iznosa, a minimalno 180,00 dinara sa PDV-om.

* Vrednosna pošiljka za vraćanje otkupnog iznosa 180,00 dinara sa PDV-om;

* Plaćeni odgovor 180,00 dinara sa PDV-om;

* Povrat potpisane otpremnice (dokumentacije) 180,00 dinara sa PDV-om;

* Ležarina se naplaćuje po danima, ne računajući dan kada je dostavljen izveštaj o prispeću pošiljke i to 40,00 dinara sa PDV-om po radnom danu;

* Za gabaritne pošiljke koje po svom obliku i/ili sastavu premašuju dimenzije koje su date za standardne pošiljke (maksimalna dimenzija ne sme biti veća od tri metra za bilo koju dimenziju ili četiri metra za zbir dužine i najvećeg obima merenog u pravcu različitom od dužine) kojima nije moguće sigurno manipulisati u tehnološkim procesima (kabaste pošiljke, pošiljke nepravilnih oblika), i koje zahtevaju izdvojeno rukovanje i posebnu manipulaciju na cenu iz standardnog cenovnika utvrđenu po masi pošiljke dodaje se dopunska poštarina od 1.000,00 dinara sa PDV-om.

* Za pošiljke velikih zapremina (preko 50 kg težine, odnosno 0,5m3 zapremine), primenjuje se takozvani volumenski obračun mase na način da se rezultat pomnožene visine, dužine i širine pošiljke u cm podeli sa brojem 6666. Dobijeni iznos će se smatrati masom pošiljke u kilogramima.

Ostale usluge:

* Elektronska potvrda o uručenju pošiljke – SMS – 22,00 dinara sa PDV-om.

Važi od 01.05.2024.godine.