Najčešća pitanja

Koji su rokovi uručenja pošiljke?

Rok uručenja pošiljke je prvog narednog radnog dana od dana preuzimanja. Do odstupanja i produženja može doći ukoliko primalac nije na adresi prilikom prvog pokušaja isporuke, u slučaju da je pošiljka velikih dimezija i gabarita, ili ostalih nepredvidjenih situacija u transportu na koje prevoznik nije mogao da utiče.

Koji su načini plaćanja?

Usluga transporta se plaća :

  • virmanski
  • gotovinski
  • platnom karticom (uskoro)

Šta je obična registrovana, a šta vrednosna registrovana pošiljka?

Obična registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj (bar code) i za koju nije naznačena vrednost na pošiljci . Vrednosna registrovana pošiljka je pošiljka koja ima svoj broj (bar code) i na kojoj je iskazana vrednost pošiljke. Za vrednosne pošiljke se dodatno naplaćuje osiguranje 0,2% od naznačene vrednosti.

Šta je zabranjeno za transport?

Zabranjene pošiljke za prenos: novac, nakit, plemeniti metali, drago kamenje, životinje, opojne droge i psihotropske materije, radioaktivne, zapaljive i druge opasne materije, oružje i municija, svi predmeti čiji je prenos zakonom zabranjen.

Šta se dešava ako se pošiljka ošteti ili delimično ošteti?

Primalac ili ovlašćeno lice može poštanskom operatoru da izjavi reklamaciju zbog oštećenja ili umanjenja sadržine registrovane pošiljke, odmah prilikom uručenja pošiljke ili najkasnije narednog radnog dana.

Za pokretanje reklamacionog postupka korisnik usluga dužan je da podnese i dostavi sledeću dokumentaciju:

  1. Pisani zahtev za naknadu štete:
    • za pravna lica neophodno je zahtev podneti na memorandumu firme overen pečatom i potpisom
    • za fizička lica neophodno je zahtev overiti potpisom
  2. Potvrdu o preuzimanju/isporuci ekspres pošiljke
  3. Račun – otpremnicu koja je pratila pošiljku

Potrebnu dokumentaciju dostaviti na adresu: Aks express kurir doo, Obilazni put bb 15000 Šabac, (za službu Reklamacija) ili elektronskim putem slanjem e-maila na adresu poštanskog operatora reklamacije@aks.rs

U slučaju kada je šteta prouzrokovana sadržinom , neodgovarajućim pakovanjem pošiljke, ili nepredvidivim događajima izvan ljudskih objektivnih mogućnosti (nesreće, prirodne katastrofe, štrajkovi, blokade puteva i sl.) poštanski operator ne može se smatrati odgovornim za nastalu štetu.

Šta se podrazumeva pod adekvatno upakovanom pošiljkom?

Adekvatno upakovana pošiljka je pošiljka čije pakovanje obezbedjuje sadržaj pošiljke koji će obezbediti nesmetano rukovanje u procesima od prijema do isporuke pošiljke. Pakovanje i zatvaranje pošiljki mora da odgovara vrsti, obliku, masi, i vrednosti predmeta u pošiljci. Sva povratna dokumentacija se mora nalaziti u kovertama koje su zalepljene na samoj pošiljci.

Šta se dešava sa mojom pošiljkom ako primalac nije na adresi?

Dostavu vršimo dva puta. Ukoliko i nakon drugog pokušaja dostave nema mogućnosti za isporuku, pošiljka se vraća pošiljaocu.

Najčešća pitanja – Međunarodni transport

Šta podrazumeva usluga međunarodnog transporta Aks Express Kurira-a ?

Usluga međunarodnog transporta koju Vam nudi Aks Express Kurir spada u EMS usluge ( Express Mail Service ). Omogućava Vam najkraći mogući vremenski period prenosa pošiljaka u međunarodnom poštanskom saobraćaju po pristupačnim cenama.

Koje zemlje obuhvata usluga međunarodnog transporta Aks Express Kurira-a ?

Aks Express Kurir Vam omogućava da jednostavno, sigurno i u najkraćem vremenskom roku primate i šaljete Vaše pakete ka svim destinacijama Evrope, ali i sveta.

Mogu li korisnici usluge međunarodnog transporta Aks Express Kurira-a biti i fizička lica?

Korisnici usluge međunarodnog transporta Aks Express Kurira-a mogu biti i pravna i fizička lica, kako na strani pošiljaoca, tako i na strani primaoca paketa.

Šta podrazumeva tranzitno vreme isporuke međunarodnih pošiljaka i da li je garantovano ?

Tranzitno vreme se računa od trenutka kada paket napusti zemlju, pa dok ne pristigne u zemlju primaoca, nije garantovano i predstavlja procentualno najveći broj isporučenih pošiljaka u preporučenom intervalu. Očekivano tranzitno tranzitno vreme ne obuhvata dan prijema pošiljke, subotu, nedelju i dane državnih i verskih praznika, koji se praznuju neradno kako u Republici Srbiji, tako i u odredišnoj zemlji. U očekivano tranzitno vreme ne ulazi vreme eventualnog zadržavanja pošiljke na carini.
U međunarodnom poštanskom saobraćaju tranzitna vremena nisu garantovana. Postoje samo očekivana tranzitna vremena.

Šta ne sme da sadrži pošiljka namenjena međunarodnom transportu?

Pošiljka namenjena međunarodnom transportu može da sadrži dokumenta, robu i druge predmete osim onih za koje važe zakonske zabrane Svetskog Poštanskog Saveza i zakonodavstva pojedinih zemalja.
U pošiljkama namenjenim međunarodnom transportu zabranjen je prenos sledećeg: Sve opasne materije (zapaljivo, otrovno, eksplozivno itd), ljudski organi, psihoaktivne supstance, žive životinje (uključujući insekte), oružje kao i delovi oružja, opasan otpad uključujući i medicinski otpad. , pornografski i opscen materijal, kvarljiva hrana kojoj treba frizider ili zahteva transport na posebnom temperaturnom rezimu. Sve pošiljke koje mogu da ugroze bezbednost putnika, radnika, opreme ili drugih pošiljaka i objekata. Pošiljke koje su čudnog mirisa ili su vlažne, odnosno da sadržaj curi iz pošiljke.
Slanje novca u bilo kom obliku (čekovi, gotovina , novčići, akcije, listići za lutriju i sl.), nije moguće korišćenjem ove usluge.

Da li se korišćenjem usluge međunarodnog transporta Aks Express Kurira-a mogu slati pošiljke sa otkupninom, odnosno pošiljke koje se plaćaju pouzećem?

Još uvek ne postoji mogućnost slanja otkupnih pošiljaka u međunarodnom transportu (naplata proizvoda prilikom dostave).

Da li postoji mogućnost praćenja pošiljka u međunarodnom transportu?

Aks Express Kurir Vam nudi uslugu praćenja pošiljki u međunarodnom transportu korišćenjem odgovarajućeg linka za praćenje.
Kontakt: m.transport@aks.rs