SMS OBAVEŠTENJE

Poštovani ,
Od 03.10.2016 godine uvodimo novi vid usluge SMS obaveštenje.
Dakle , korisnici naših usluga na zahtev mogu dobiti SMS obaveštenje da je njihova pošiljka uručena, a primaoci pošiljki će dobijati obaveštenje da je za njih prispela pošiljka.