Obaveštenje

Poštovani,

Zbog povećanog broja pošiljaka ka fizičkim licima, produženog vremena
preuzimanja i isporuke radi zaštite zdravlja zaposlenih i korisnika usluga,
skraćenih radnih vremena firmi, rok isporuke nekih pošiljki se eventualno
može produžiti na 3-5 radnih dana.

Zahvaljujemo na razumevanju.

Vaš AKS EXPRESS KURIR